NIEUWS do 18 okt 2012 Minisymposium Trans- cutane bilirubinemeting in de dagelijkse praktijk.

donderdag 18 oktober 2012


Minisymposium Transcutane bilirubinemeting in de dagelijkse praktijk

Lokatie: Kennemer Gasthuis, lokatie Zuid. Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem - Amfitheater.

Tijd: 17:00 - 19:00u.

Inschrijving vanaf 16:15u.

Registratie: graag aanmelden via email: antwoord@kg.nl

Inschrijfgeld: toegang is gratis.

Parkeren: gratis parkeren op het parkeerterrein van het KG. Na afloop van het symposium wordt er een uitrijkaart meegegeven.

Doelgroep: verloskundigen, verpleegkundigen van de afdelingen neonatologie en verloskunde en kinderartsen.

Inlichtingen: info@pedsoft.nl

Programma

Tijdens het symposium ontvangt u een gratis exemplaar van de BiliSchijf!
cubes test
jmmeting

JM.Meting

Interpretatie van neonatale transcutane bilirubinewaarden

De snelste manier om met de transcutane bilimeter op de afdeling neonatologie te gaan werken. Direct advies over de eventuele noodzaak voor aanvullend labonderzoek, kans op ontwikkeling van significante hyperbilirubinemie, grafische weergave interventiegrenzen, ouderinformatie en overdrachtsformulier voor 1e lijn (verloskundige). Ruim drie jaar getest in de dagelijkse praktijk …. Nieuwsgierig? Lees meer of vraag de gratis demoversie aan d.m.v. het contactformulier.

onderob

Onderob

Screening op ondervoeding en obesitas op de kinderafdeling

De nieuwe PI Ondervoeding van de Inspectie verplicht u om te screenen op ondervoeding bij ieder opgenomen kind op de kinderafdeling. Dus: gewicht en lengte meten, dan de sds bepalen van gewicht (<1 jr) of gewicht/lengte (>1 jaar). Daarna wel of niet de dietist in consult vragen, formulieren schrijven, dieetberekeningen uitvoeren, en: alle gegevens registreren en analyseren. Tijdrovend en ingewikkeld! Het programma Onderob neemt u (bijna) alles uit handen en bespaart u op een gemiddelde kinderafdeling 0.2 fte dietist per jaar! Nieuwsgierig? Lees meer of vraag de gratis demoversie aan d.m.v. het contactformulier.

hyperbili

Hyperbili

Interpretatie van neonatale serumbilirubinewaarden

De nieuwe richtlijn hyperbilirubinemie bij neonaten ingewikkeld? Niet met dit programma! Direct informatie over: risicogroep, kans op ontwikkeling van significante hyperbilirubinemie, FT- en WT-grens, grafische weergave van interventiegrenzen, ouderinformatieformulier, overdrachtsformulier voor 1e lijn, weergave van longitudinale TSB-concentraties en print tabellen voor de protocollenklapper. Nieuwsgierig? Lees meer of vraag de gratis demoversie aan d.m.v. het contactformulier.

hyperbili

Bilischijf

Interventiegrenzen fototherapie pasgeborenen > 35 weken

Eindelijk, hij is er! Geen gezoek meer naar het protocollenboek hyperbilirubinemie. Geen ballpoint-stipjes meer bij de curve fototherapiegrenzen. Lees de fototherapiegrens direkt af via de BiliSchijf! De BiliSchijf werd door PedSoft ontwikkeld en is geschikt voor pasgeborenen met zwangerschapsduur van ≥35 weken. Gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Hyperbilirubinemie 2008. Hij past in uw jaszak. Binnen 3 seconden de juiste fototherapiegrens aflezen door te draaien naar de leeftijd post partum. Met een overzicht van de risicogroepen, maar ook van verhoogde voorafkansen. Geschikt voor neonatologie-verpleegkundigen, kraamverpleegkundigen, arts-assistenten kindergeneeskunde, kinderartsen. En de verloskundigen natuurlijk. NB. In combinatie met de transcutane bilirubinemeter wordt het beoordelen van een gele pasgeborene thuis 10-seconden-werk! Nieuwsgierig? Lees meer of vraag hem meteen aan d.m.v. het contactformulier.

cubesonly

Ons Bedrijf

Pedsoft B.V., Haarlem
KvK nr. 34357701
ABN 62.16.51.028

Wie zijn wij?

Pedsoft werd in 2009 opgericht, nadat gebleken was dat er veel belangstelling in den lande was voor (kinder)geneeskundige computerprotocollen. We leggen ons toe op de ontwikkeling, productie en distributie van (kinder)geneeskundige software, in eigen beheer ontwikkeld, gericht op de drukke medicus practicus. Al onze software is uitvoerig
getest in de dagelijkse praktijk en betrouwbaar bevonden. We verstaan de taal van ICT-ers en kinderartsen.

Eerdere producties

Misschien bent u al eerder programmatuur van ons tegengekomen: Auxologieprogramma "Blik op Groei", uitgegeven door Novo Nordisk Aanvraag humaan groeihormoon voor ex-SGA kinderen zonder catchup-groei "SGA-check", in samenwerking met Pfizer Tal van andere programma's, die nu nog exclusief in het Kennemer Gasthuis gebruikt worden.

Wat gaan we nog doen?

Het portfolio is in ontwikkeling, evenals de website. Naast nieuwe produkten willen we nuttige ICT-links opnemen, een gebruikersforum voor de uitwisseling van ervaringen oprichten en een actuele inventarisatie geven van huidige kindergeneeskundige software. Dat kost tijd, vooral omdat wij ook een drukke baan hebben …. Houd de website in de gaten.

jmmeting

JM.Meting

U bepaalt het bilirubinegehalte bij pasgeborenen (met een zwangerschaps-duur ≥35 weken en <35 weken) met behulp van de JM-103 transcutane bilirubinemeter. U wilt direct weten of aanvullend laboratoriumonderzoek wel of niet noodzakelijk is, hoe dicht de fototherapiegrens (of wisselgrens) genaderd is, een inschatting maken van het te verwachten risico op signi-ficante hyperbilirubinemie, een grafische overzichtsweergave bekijken, een informatieblad voor ouders/verzorgers mee kunnen geven (bij voorkeur in meerdere talen), een overdrachtsformulier uitprinten in verband met nazorg in de eerste lijn en Uw meetgegevens vastleggen voor verdergaande analyse en rapportage.

 

1. INLEIDING

1) In 2008 zijn nieuwe interventiegrenzen voor de start van fototherapie (FT) en wisseltransfusie (WT) geïntroduceerd voor pasgeborenen met hyperbilirubinemie, geboren na een zwangerschapsduur van 35 weken of meer. Voor kinderen ≥35 weken zijn deze grenzen gebaseerd op de leeftijd in uren post partum, zwangerschapsduur en een indeling in een risicogroep (laag, midden, hoog). Ook voor kinderen <35 weken is inmiddels een richtlijn beschikbaar, gebaseerd op leeftijd in uren post partum, geboortegewichtklasse en een indeling in een risicogroep (standaard of hoog). Voor de individuele beoordeling op de afdeling neonatologie van het algemene ziekenhuis dienen meerdere leeftijdsafhankelijke tabellen te worden gebruikt. De interpretatie daarvan is tijdrovend en minder nauwkeurig (als U de tabellen al bij de hand heeft).

 

2) De nu gehanteerde interventiegrenzen voor FT en WT voor 'gezonde', a terme pasgeborenen zijn aangepast. Iedere pasgeborene op kraamafdeling of neonatologieafdeling dient voor ontslag gecontroleerd te worden op hyperbilirubinemie. Een toename in de bilirubinediagnostiek is mogelijk. Transcutane bilirubinemeting (TcB) is een betrouwbaar screeningsinstrument voor de vaststelling van hyperbilirubinemie. De serumbilirubinebepaling (TSB) blijft echter de gouden standaard voor de vaststelling van de noodzaak voor FT. Gebruik wordt gemaakt van een TcB-grenswaarde waarboven alsnog bloedonderzoek geschiedt. Dan dienen de interventiegrenzen wel direct beschikbaar te zijn.

 

3) Tot slot wordt geadviseerd iedere pasgeborene te screenen op risicofactoren, adequate informatie te verstrekken aan ouders/verzorgers en zorg te dragen voor adequate overdracht naar de thuiszorg.

 

Uit: voorgestelde kwaliteitsindicatoren CBO

  • Wordt een risicotabel gebruikt bij het beoordelen of een neonaat verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van hyperbilirubinemie?
  • Is er – in elektronische of papieren vorm – informatie beschikbaar over icterus bij pasgeborenen ten behoeve van ouders?
  • Wordt bij de overdracht van zorg van de pasgeborene ook schriftelijke informatie over aanwezige risicofactoren voor hyperbilirubinemie overgedragen?

Het programma JM.Meting voorziet in deze behoeften.

Investering: € 1395


DEMO AANVRAGEN

Vraag een demo aan d.m.v. het contacformulier.
pdf ppt xls
Handleiding Instructie FotoTher
spacer
jmmeting1 jmmeting2
onderob

Onderob

INLEIDING

Sinds 2008 is de screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in de basisset prestatie-indicatoren (PI) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De PI richt zich op alle kinderen in de leeftijd van 28 dagen tot 18 jaar. Voor deze groep wordt geadviseerd om een standaarddeviatiescore (sds) te bepalen van gewicht naar leeftijd (kinderen <1 jaar) of van gewicht naar lengte (kinderen ≥1 jaar). Bij een sds ≤-2.0 dient de diëtist in consult te worden gevraagd. Vervolgens wordt het huidige voedingspatroon geïnventariseerd en een berekening van de actuele energie- en eiwitbehoefte verricht, waarna een aangepast advies wordt gegeven. Met behulp van de op de vierde opnamedag gemaakte voedingslijst wordt geëvalueerd of aan de energie- en eiwitbehoefte volgens de PI wordt voldaan.

 

Hoewel de procedure duidelijk is, verliep de implementatie in ons ziekenhuis aanvankelijk moeizaam vanwege tijdrovende en soms onnauwkeurige stappen. Wij ontwikkelden een computerprogramma waarmee de logistiek aanmerkelijk werd vereenvoudigd en versneld.

 

NADELEN VAN DE OORSPRONKELIJKE PROCEDURE

1) Het meten van lengte en gewicht bij ieder opgenomen kind is eenvoudig. De bijpassende standaarddeviatiescore (sds) moet geplot worden op een groeidiagram (weinig nauwkeurig) of berekend worden met behulp van een groeiprogramma als GrowthAnalyzer (precies, maar tijdrovend).
2) Bestaande Nederlandse criteria voor ondergewicht en cachexie zijn niet beschikbaar.
3) Geadviseerd wordt om ieder opgenomen kind ook te screenen met het instrument STRONG-kids. De benodigde formulieren zijn niet altijd beschikbaar.
4) Het berekenen van de actuele energiebehoefte volgens de PI is relatief ingewikkeld en dus niet direct voorhanden.
5) Als de diëtist in consult wordt gevraagd moet een apart consultformulier worden geschreven. Hier is kinderarts of arts-assistent weer enige tijd mee kwijt.
6) De diëtist dient de huidige voeding te inventariseren en een berekening te maken van de totale energiebehoefte, gebaseerd op rustmetabolisme (RMR), aktiviteitfactor (AF), ziektefactor (ZF), groeifactor (GF) en energieabsorptiecoëfficient (EAC). De berekening wordt aangepast indien inhaalgroei wordt nagestreefd. De diëtist is hier veel tijd mee kwijt.
7) Wij willen niet alleen op ondervoeding, maar ook op overgewicht controleren. In beide gevallen is een consult van de diëtist te overwegen. Er bestaan internationale grenswaarden voor kinderen met overgewicht en (morbide) obesitas, maar deze zijn vaak niet direct beschikbaar.
8) Een gepersonaliseerde patiëntenfolder is niet beschikbaar.
9) Het opstellen van een overzicht van alle verrichte metingen en het doen van nadere analyse is een tijdrovende bezigheid.

 

HET PROGRAMMA ONDEROB

Versnelt en vereenvoudigt implementatie van de richtlijn.

1) Na invoer van lengte en gewicht geeft het programma direct de bijpassende sds en percentiel van gewicht/leeftijd en gewicht/lengte. Aparte referentiewaarden voor Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Indonesische kinderen zijn beschikbaar.
2) Het programma geeft ook de percentiel en sds van huidige lengte/leeftijd, BMI en lichaamsoppervlak. Het streefgewicht (gemiddeld gewicht passend bij de lengte-leeftijd) wordt berekend.
3) De Nederlandse criteria voor ondergewicht en cachexie, gebaseerd op leeftijdsafhankelijke BMI-grenzen voor kinderen ≥2 jaar, worden weergegeven. Overschrijding wordt gesignaleerd.
4) Het screeningsinstrument risico op ondervoeding (STRONG-kids) staat binnen het programma ter beschikking. Na het aanklikken van 4 vragen worden score en interpretatie direct gegeven met een bijpassend advies. Aparte screeningsformulieren zijn niet meer nodig.
5) De actuele energiebehoefte volgens de PI (rustmetabolisme volgens Schofield  gewicht plus 30%) wordt vermeld.
6) Op basis van de ingevoerde gegevens wordt een duidelijk advies gegeven om de diëtist wel of niet in consult te vragen.
7) Het consultformulier wordt geprint met een druk op de knop en hoeft alleen nog maar ondertekend te worden.
8) Op het consultformulier is de totale energiebehoefte (RMR, AF, ZF, GF en EAC) al weergegeven. Ook wordt een berekening gemaakt als inhaalgroei, of juist gewichtsreductie, wordt nagestreefd. Naast het streefgewicht wordt ook de dagelijkse behoefte aan  vocht, eiwitten, koolhydraten en vetten vermeld.
9) Door op de knop Berekening te drukken wordt een overzicht met ruim 1800 voedingsmiddelen opgeroepen. Door het aanvinken van de betreffende voedingsmiddelen wordt de huidige voedingsintake berekend en of de PI daarmee gehaald wordt.
10) Het programma signaleert ook overgewicht, obesitas, en morbide obesitas-1 en -2 volgens de internationale IOTF-criteria.
11) De door de Stuurgroep Ondervoeding opgestelde, maar nu gepersonaliseerde informatiefolder, kan geprint en direct meegegeven worden aan ouders/verzorgers.
12) De ingevoerde gegevens kunnen met een druk op de knop opgeslagen worden in een aparte database. Nadere analyse van deze gegevens is mogelijk (in Excel, SPSS). Gesignaleerd wordt wanneer de invoergegevens niet compleet zijn of al eerder waren opgeslagen. Binnen het hoofdprogramma kan op ieder moment een overzicht van de opgeslagen gegevens opgeroepen worden.

 

FUNCTIONALITEIT

invoer:

uitvoer:

Optioneel:  knoppen voor

Alle knopfuncties zijn ook te bereiken door middel van pull-down menu's  op de werkbalk

 

VEREISTEN

- Windows besturingssysteem (2000, NT, XP, Vista, 7)
- Microsoft Office ExcelR  (spreadsheet-programma)
- printer aangesloten

Investering: € 595


DEMO AANVRAGEN

Vraag een demo aan d.m.v. het contacformulier.
pdf ppt pdf
Handleiding Instructie Poster
spacer
onderob1 onderob2
onderob3 onderob4
hyperbili

Hyperbili

U bepaalt het serumbilirubinegehalte (TSB) bij pasgeborenen. U behandelt kinderen geboren na een zwangerschapsduur van ≥35 weken, maar ook <35 weken. U wilt direct weten of en hoe dicht de fototherapiegrens (of wisselgrens) genaderd is, een grafische overzichtsweergave bekijken, een informatieblad voor ouders/verzorgers mee kunnen geven en een overdrachtsformulier uitprinten in verband met de noodzakelijke nazorg in de eerste lijn. U wilt ook de bilirubine-albumineratio kunnen betrekken in de overweging om een wisseltransfusie te verrichten.

 

1. INLEIDING

1) In 2008 zijn nieuwe interventiegrenzen voor de start van fototherapie (FT) en wisseltransfusie (WT) geïntroduceerd voor pasgeborenen met hyperbilirubinemie, geboren na een zwangerschapsduur van 35 weken of meer. Voor deze kinderen zijn de interventiegrenzen gebaseerd op de leeftijd in uren post partum, zwangerschapsduur en een indeling in een risicogroep (laag, midden, hoog). Voor kinderen <35 weken hebben de tien Nederlandse NICU's zich geconformeerd aan een Amerikaanse richtlijn uit 2003, gebaseerd op leeftijd in uren post partum, geboortegewichtklasse en een indeling in een risicogroep (standaard of hoog). Bovendien wordt geadviseerd om de bilirubine-albumine ratio te betrekken in de overweging om een wisseltransfusie te verrichten. Voor de individuele beoordeling op de afdeling neonatologie van het algemene ziekenhuis dienen dus meerdere leeftijdsafhankelijke tabellen te worden gebruikt. De interpretatie daarvan is tijdrovend en minder nauwkeurig (als U de tabellen al bij de hand heeft).

 

2) De nu gehanteerde interventiegrenzen voor FT en WT voor 'gezonde', a terme pasgeborenen zijn aangepast. Iedere pasgeborene op kraamafdeling of neonatologieafdeling dient voor ontslag gescreend te worden op (risicofactoren voor) hyperbilirubinemie. Een toename in de bilirubinediagnostiek is te verwachten. Het is dan handig als de interventiegrenzen direct beschikbaar zijn.

 

3) Tot slot wordt geadviseerd mondelinge of schriftelijke informatie te verstrekken aan ouders / verzorgers en zorg te dragen voor adequate overdracht naar de thuiszorg.

 

Uit: voorgestelde kwaliteitsindicatoren CBO

  • Wordt een risicotabel gebruikt bij het beoordelen of een neonaat verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van hyperbilirubinemie?
  • Is er – in elektronische of papieren vorm – informatie beschikbaar over icterus bij pasgeborenen ten behoeve van ouders?
  • Wordt bij de overdracht van zorg van de pasgeborene ook schriftelijke informatie over aanwezige risicofactoren voor hyperbilirubinemie overgedragen?

Het programma Hyperbili voorziet in deze behoeften.

Investering: € 695


DEMO AANVRAGEN

Vraag een demo aan d.m.v. het contacformulier.
pdf ppt xls
Handleiding Instructie FotoTher
spacer
hyperbili1 hyperbili2
hyperbili

Bilischijf

NIEUW - de BiliSchijf Eindelijk, hij is er! Geen gezoek meer naar het protocollenboek hyperbilirubinemie. Geen ballpoint-stipjes meer bij de curve fototherapiegrenzen. Lees de fototherapiegrens direkt af via de BiliSchijf! De BiliSchijf werd door PedSoft ontwikkeld en is geschikt voor pasgeborenen met zwangerschapsduur van ≥35 weken. Gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Hyperbilirubinemie 2008. Hij past in uw jaszak. Binnen 3 seconden de juiste fototherapiegrens aflezen door te draaien naar de leeftijd post partum. Met een overzicht van de risicogroepen, maar ook van verhoogde voorafkansen. Geschikt voor neonatologie-verpleegkundigen, kraamverpleegkundigen, arts-assistenten kindergeneeskunde, kinderartsen. En de verloskundigen natuurlijk. NB. In combinatie met de transcutane bilirubinemeter wordt het beoordelen van een gele pasgeborene thuis 10-seconden-werk! Tijdelijke aanbieding

Investering: € 2,50 (excl. BTW en verzendkosten)

Informeer naar onze kwantumkorting - alle neonatologiemedewerkers een BiliSchijf! > contacformulier


pdf
Bilischijf
spacer
jmmeting onderob hyperbili bilischijf
JM.Meting Onderob Hyperbili Bilischijf
spacer
spacer
Email: info@pedsoft.nl